SĽUK - Výber z tvorby

Termín: 24.9.2016 15:00 - 16:30 Lokalita: Modra, ModraSK

Popis festivalu

Výber z tvorby je klasickým a divácky veľmi obľúbeným typom folklórneho programu. Predstavuje pestrú a variabilnú mozaiku ľudových tancov a piesní z rozmanitej umeleckej tvorby SĽUK-u v podaní profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny.

Hudobno-tanečné a spevácke čísla s rôznou úrovňou štylizácie a možnými presahmi do iných umeleckých žánrov, ponúkajú divákom nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Choreografia: Juraj Kubánka, Stanislav Marišler, Ján Blaho, Ján Ševčík, Jaroslav Moravčík, Ervín Varga a i.

Hudba: Tibor Andrašovan, Ján Cikker, Svetozár Stračina, Štefan Molota, Stano Palúch a i.

Lístky

Vstup je voľný

Jazyky

Informácie o festivale sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

Slovenčina